วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม“สัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับนักเรียนอนุบาล ประถม และมัธยม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร ๒ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์กิจกรรมพุทธศาสนาของนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมได้แก่ การจำลองการหล่อเทียนเข้าพรรษาและการปฏิบัติตนของชาวพุทธการบริจาคเงินทำบุญของผู้ปกครองและนักเรียนจะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งการแห่ต้นเทียนไปถวายวัดเขาเม็งอมรเมศร์ กาญจนบุรี

Photographer by @webmasterDRK

สัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรม“สัปดาห์พระพุทธศาสนาประจำปีการศึกษา...